Zákaznická linka
+420 775 552 214

všední dny
8:00–11:30 a 12:30–15:00

Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,
s ohledem na novou evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů (tzv. GDPR) bychom Vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů a příp. zdvořile požádat o potvrzení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů naší společností.
Prosíme o přečtení plného znění textu, který vysvětluje způsoby zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracování osobních údajů společností ENTERPRISE ZN s.r.o.

 1. Proč předkládáme tento dokument?
  Vzhledem k nové právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nutné, abyste byli společností ENTERPRISE ZN s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 2240/2, 66902 Znojmo, IČO 26226219, zastoupené předsedou jednatelství Janem Blažíčkem (dále jen „správce“) opětovně informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili opětovně souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován. Kontakt správce pro veškeré dotazy či připomínky ke zpracování osobních Vašich údajů: aquazoo@volny.cz
 2. Kontrola aktuálnosti zpracovávaných osobních údajů
  V případě Vašeho odsouhlasení obsahu a rozsahu zpracovávaných osobních údajů na konci tohoto dokumentu potvrzujete, že osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou správné a úplné a byly získány a použity v souladu s právními předpisy.
  Pokud již máte na serveru Zoovyhodne.cz založený zákaznický účet, žádáme Vás, abyste klikli na tento odkaz a řádně zkontrolovali správnost a aktuálnost osobních údajů, které zpracováváme v rámci vedení Vašeho uživatelského účtu.
 3. Jaké osobní údaje budou zpracovávány?
  Správcem mohou být zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), posouzení spolehlivosti, informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb (dále jen „osobní údaje“).
  Správce má vypracovanou vnitřní směrnici pro archivaci a likvidaci dokumentů. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a smluvní partnery správce.
 4. Co je zpracování?
  Správce je oprávněn Vaše osobní údaje shromažďovat, používat, zaznamenávat, uspořádávat, třídit, strukturovat, ukládat, přizpůsobit nebo pozměnit, upravovat, vyhledávat v nich, kombinovat, používat a likvidovat v souladu s právními předpisy.
 5. Z jakého důvodu a k jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
  1. Informace o zpracování osobních údajů
   Dovolujeme si Vás informovat, že důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zejména požadavek na uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce. Vaše osobní údaje jsou proto zpracovávány za účelem naší vzájemné komunikace a informování, dále k vedení a správě Vašeho uživatelského účtu (karty zákazníka) a plnění našeho smluvního vztahu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem berete na vědomí, že nebude možné předmětnou smlouvu uzavřít a plnit.
   Vaše osobní údaje mohou být využívány i pro účely plnění zákonných požadavků, zejména v rámci daňových povinností správce, archivačních a případně i jiných povinností, které správci ukládá zákon, a mohou se dotknout Vašich osobních údajů.
   V případě, že se zaregistrujete a vytvoříte si uživatelský účet na webu www.zoovyhodne.cz, jsou Vaše osobní údaje, které v rámci uživatelského účtu vyplníte a uložíte zpracovávány pro účely vedení uživatelského účtu na základě právního titulu pro splnění smlouvy. Uživatelský účet Vám umožňuje zapamatovat si údaje pro budoucí objednávky, hlídat automatické objednávky či upozornění na potřebu doplnění krmiva („hlídač krmiva“), upozorní Vás na obsah uloženého košíku, v případě nedokončené objednávky, uchovává historii Vašich objednávek a faktur.
   Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje také za účelem jeho oprávněného zájmu, tedy zejména za účelem bezpečnosti a správy IT systému správce nebo případného vymáhání svých oprávněných nároků vůči Vaší osobě, případně také pro marketingové účely, jste-li zákazníkem správce a neodmítl jste zasílání obchodních sdělení. Pokud budou od Vás získány i jiné osobní údaje třetích osob, potvrzujete, že jsou správné a úplné, a že byly získány a použity v souladu s právními předpisy. Správce Vám zaručuje, že zpracování veškerých osobních údajů bude v souladu s účelem jejich předání (např. IT správa, servis strojů či zařízení, apod.) a že poskytuje veškeré záruky bezpečného zpracování v souladu s právními předpisy.
   Dále Vás tímto dokumentem informujeme, že v prostorách provozovny Aquazoo, na adrese Dr. Milady Horákové 2, Znojmo, je provozován kamerový systém se záznamem na základě oprávněného zájmu správce za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany majetku správce. Kamery snímají prostý obrazový záznam, který je uchováván pod dobu 3 dnů. Informace spolu s piktogramem kamery jsou vyvěšeny také u vstupních dveří do provozovny. V případě incidentu může být záznam předán Policii ČR, příp. dalším oprávněným institucím k zajištění důkazních prostředků.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů
   Pokud při registraci k uživatelskému účtu zaškrtnete políčko „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek“ a svůj souhlas ani později v nastavení uživatele neodvoláte, příp. pokud při odesílání objednávky nezaškrtnete políčko „Nepřeji si zasílat e-maily se slevovými kupóny a akcemi“, souhlasíte s tím, že osobní údaje vyjmenované v čl. 3 může správce zpracovávat také za účelem, aby Vám předkládal obchodní sdělení ve formě nabídek produktů a služeb, vč. zasílání reklamy. Souhlasíte s tím, aby správce zpracovával Vaše osobní údaje za účelem hodnocení kvality produktů a k hodnocení množství Vašich odběrů produktů a služeb, včetně jejich profilování. S nabídkou produktů a služeb Vás správce může oslovit prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu, dopisu, katalogu.
   Pokud si vytvoříte uživatelský účet, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách a údaje o vašem chování na webu a chování při čtení e-mailů také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás a poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem (pokud jste neodmítli zasílání reklamních sdělení); naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.
   Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku.
   Na základě Vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme Vám relevantní nabídky a produkty. Používáním našeho webu a v závislosti na nastavení Vašeho prohlížeče souhlasíte s využíváním souborů cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Tj. umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu, pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na jiných webových stránkách. Třetím stranám nepředáváme Vaše identifikační údaje. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoli vypnout v nastavení soukromí Vašeho internetového prohlížeče.
  3. Komu mohou být osobní údaje předány?
   Vaše osobní údaje správce předá přepravci, kterého si vyberete při vytváření objednávky (např. Česká pošta, PPL, GEIS, INTIME, DPD, GLS, DHL, Zásilkovna, příp. všichni budoucí přepravci, se kterými správce uzavře smlouvu a jehož prostřednictvím budete chtít zásilku přepravit) a to za účelem doručení objednaného zboží. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (dodání zboží).
   Pokud při registraci k uživatelskému účtu zaškrtnete políčko „Souhlasím s předáním svých osobních údajů provozovatelům portálů Heureka.cz a Zbozi.cz za účelem zaslání dotazníku spokojenosti“ a svůj souhlas ani později v nastavení uživatele neodvoláte, příp. pokud při odesílání objednávky zaškrtnete tento souhlas, souhlasíte s poskytnutím své e-mailové adresy a seznamu nakoupeného zboží provozovatelům portálů Heureka.cz a Zbozi.cz za účelem zaslání dotazníku spokojenosti. V patičce e-mailu s dotazníkem se vždy nachází odkaz pro odmítnutí dalších dotazníků ohledně Vašich budoucích nákupů.
 6. Vaše práva
  Váš souhlas může být kdykoli odvolán, a to bez vlivu na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.
  Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, což zejména znamená poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo na opravu osobních údajů, které jsou nepřesné či neaktuální. Máte právo na vymazání osobních údajů a právo být zapomenut, což zejména znamená zlikvidování zpracovávaných osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování, což zejména znamená zúžení rozsahu zpracování osobních údajů. Máte právo přenositelnosti osobních údajů, což zejména znamená předání osobních údajů jinému správci. Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za situace, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo v případech, kdy chcete ukončit přímý marketing vůči Vám. Máte právo požadovat vysvětlení a podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Žádosti k uplatnění Vašich práv adresujte na shora uvedené kontaktní údaje správce.
 7. Povinnosti správce
  Správce přijal vhodná technická, administrativní, organizační a fyzická bezpečnostní opatření a opatření týkající se důvěrnosti Vašich osobních údajů. Správce je povinen řídit se v plném rozsahu zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách.
  Správce má vypracovanou vnitřní směrnici pro archivaci a likvidaci dokumentů. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a smluvní partnery správce.
 8. Doba zpracování osobních údajů
  Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním je platný do jeho příp. odvolání. Osobní údaje zpracovávané na základě jiných právních titulů (např. pro splnění smlouvy, v oprávněném zájmu správce atd.) budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu, příp. na dobu, po kterou je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s oprávněnými zájmy správce nebo v důsledku plnění zákonných povinností; po ukončení smluvního vztahu se správcem budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, pokud se k jejich zachování nebudou vztahovat požadavky podle platných právních předpisů nebo oprávněné zájmy správce, které budou vyžadovat uchování některých Vašich osobních údajů (např. daňové účely, vymáhání nároků, apod.).

Plný text vč. Vašeho potvrzení a možnosti změnit Vaši odpověď můžete kdykoliv znovu zobrazit po přihlášení v sekci Můj účet.
Pokud si přejete potvrdit souhlas ihned, prosíme o zodpovězení na následující otázky. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na naši telefonní linku +420 775 552 214 poradce nebo na e-mailovou adresu: obchod@zoovyhodne.cz

Vyjádřit souhlas/nesouhlas můžete buď jako registrovaný a přihlášený uživatel nebo při samotné tvorbě objednávky.